ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


1. Bevezetés

Az Anglofon Csoport (továbbiakban, Szolgáltató, Adatkezelő) mint adatkezelő, nagy figyelmet fordít ügyfelei, partnerei személyes adatainak védelmére, és kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.
Köszönjük, ha adatai megadásával megtisztel bizalmával. Adatait minden esetben a legnagyobb körültekintéssel, adatvédelmi elveink betartásával fogjuk kezelni.

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy tevékenységünkkel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Adatkezelésünkkel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.anglofon.hu/adatvedelem címen.

Az Anglofon Csoport az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.


2. Az adatkezelők köre:

Anglofon Csoport:
Anglofon Studio Kft. (1053 Budapest, Kecskeméti u. 13., asz.: 12195220-2-41)
ARX Office Kft. (1053 Budapest, Kecskeméti u. 13., asz.: 24271919-2-41
Anglofon CEE Kft. (1053 Budapest, Kecskeméti u. 13., asz.: 23280289-1-41)

Elérhetőségek:
Székhely: 1053 Budapest, Kecskeméti u. 13.
E-mail: studio@anglofon.hu
Telefon: +36 (1) 266-7605

Honlap:
www.anglofon.hu
www.anglofon.com
www.jogiangolfordito.hu

Adatvédelemért felelős vezető munkatárs:
Név: Szárnyas Judit
E-mail: judit@anglofon.hu
Telefon: +36 (20) 3388-713


3. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Adatkezelési elveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról (Infotv.)
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény.
 • A hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény VIII. fejezetében foglalt rendelkezések.

4. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

Az Anglofon Csoport tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, jogi kötelezettségen (törvényi felhatalmazottságon) illetve esetenként a jogos érdek figyelembevételén alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk figyelmét arra, ha Ön nem saját személyes adatait adja meg, akkor Önnek adatközlőként kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.


4.1 Fordítási tevékenységhez kapcsolódó adatkezelés


Kezelt adatok köreAz adatkezelés célja, jogalapja
Megrendelő neveFordítási, tolmácsolási, lektorálási és ezekhez kapcsolódó nyelvi közvetítői és adminisztratív tevékenység nyújtása. A szerződéssel kapcsolatos kötelezettségek és jogosultságok igazolása, a szerződéssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő követelések érvényesítése, behajtása. Kapcsolattartás valamint az igénybe vett szolgáltatások nyomon követése.
E-mail címe
Telefonszáma
Cégnév
Számlázási adatok

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (ajánlatkérési fázis), szerződéses jogviszony (szolgáltatás megrendelése esetén) esetén , jogi kötelezettség (törvényi felhatalmazottság).

Az adatok törlésének határideje: A személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig, de legalább a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően a szolgáltatás elvégzésétől számított 8 évig.

Fordítási/tolmácsolási/lektorálási tevékenység során indirekt módon hozzánk jutó adatok:

Fordítóirodaként a hozzánk átadott fordítási, lektorálási anyagokban előforduló személyes adatokat nem kezeljük, nem dolgozzuk fel – adatbázist nem építünk, kapcsolattartásra nem használjuk…stb. – ezeket az adatokat a hozzánk eljutó egyéb érzékeny információkhoz hasonlóan maximális titoktartás mellett, titoktartási irányelveink betartásával kezeljük, amit az ügyfél és köztünk létrejött szerződés rendelkezésein túl igény szerint titoktartási megállapodással is megerősítünk.


4.2 Oktatási tevékenységhez tartozó adatkezelés


Kezelt adatok köreAz adatkezelés célja
Képzésben résztvevő neveIskolarendszeren kívüli, hagyományos tantermi tanfolyami, tréning rendszerű vagy online tanfolyami oktatás nyújtása. A szerződéssel kapcsolatos kötelezettségek és jogosultságok igazolása, a szerződéssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő követelések érvényesítése, behajtása. Kapcsolattartás valamint az igénybe vett szolgáltatások nyomon követése.
E-mail címe
Telefonszáma
Cégnév (képzési költséget viselő)
Számlázási adatok
Születési időOrszágos Statisztikai Adatvédelmi Program (OSAP) által igényelt adatok benyújtásához, ill. felnőttképzési szerződés megkötéséhez. (Bizonyos online kurzusok valamint mobil applikáció keretében működő oktató programok esetén erre nincs szükség.)
Születési hely
Legmagasabb iskolai végzettség
FoglalkozásA képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetencia felmérése
TeszteredményekBemeneti és kimeneti kompetencia valamint a képzés eredményességének köztes felméréséhez

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (ajánlatkérési fázis) ill. szerződéses jogviszony (szolgáltatás megrendelése esetén) esetén , jogi kötelezettség (törvényi felhatalmazottság)valamint jogos érdek (a rendelkezésre bocsátott adatok alapján a megfelelő oktatási programot tudjuk ajánlani a hallgatónak az általa kitűzött fejlődési cél elérése érdekében.)

Az adatok törlésének határideje: A személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig, de legalább a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően a szolgáltatás elvégzésétől számított 8 évig tároljuk.


4.3 Kiadványaink és előfizetéses online szolgáltatásaink (online jogi szótár előfizetés, online jogi dokumentumtár) értékesítéséhez kapcsolódó adatkezelés


Kezelt adatok köreAz adatkezelés célja
Az ügyfél neveA termék ügyfélhez való eljuttatása, szolgáltatása, online szolgáltatás nyújtása. A szerződéssel kapcsolatos kötelezettségek és jogosultságok igazolása, a szerződéssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő követelések érvényesítése, behajtása. Kapcsolattartás valamint az igénybe vett szolgáltatások nyomon követése.
E-mail címe
Telefonszáma
Cégnév (képzési költséget viselő)
Számlázási adatok
Postázási cím

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (ajánlatkérési fázis) ill. szerződéses jogviszony (szolgáltatás megrendelése esetén) esetén , jogi kötelezettsége (törvényi felhatalmazottság) valamint jogos érdek (a rendelkezésre bocsátott adatok alapján a megfelelő oktatási programot tudjuk ajánlani a hallgatónak az általa kitűzött fejlődési cél elérése érdekében.)

Az adatok törlésének határideje: A személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig, de legalább a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően a szolgáltatás elvégzésétől számított 8 évig tároljuk.


4.5 Az anglofon.hu, anglofon.com, jogiangolfordito.hu adatkezelése

Az anglofon.hu, az anglofon.com és a jogiangolfordito.hu weblapjaink meglátogatásakor a webszerver felhasználói adatokat nem rögzít. Webszerverünk böngésző alapú azonosítót használ, IP címet nem tárol.

Honlapunk webanalitikájához, célzott online hirdetésekhez - mint a legtöbb honlap - harmadik feles IT megoldást használunk. (Google). Ez esetben cookiekat és tag-eket használunk. Ezek kisméretű szöveges fájlok, melyek a számítógépén vagy a mobil eszközén tárolódnak. Ezek segítségével a google saját adatkezelése és algoritmusa alapján a felhasználónak célzott hirdetések elhelyezését teszi lehetővé valamint globális információt ad honlapunk látogatói szokásairól. A google által gyűjtött adatokhoz mi egyes felhasználók szintjén nem férünk hozzá (csak a google), így részünkről személyes adatok kezelése nem történik.

A cookiet a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a cookiek alkalmazását. A cookiek kezelésére általában a böngészők /Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség. Cookiek törlésekor vagy letiltásakor viszont elveszítheti a lehetőséget a felhasználó, hogy számára releváns információkhoz, ajánlatokhoz jusson.

Honlapunkon a felhasználói jogosultságok kezeléséhez, valamint a személyre szabott online szolgáltatások és felhasználói élmény javításához egy belépés után elérhető un. „ANGLOFON fiókot” használunk.

Belépéssel kezelt adatok

Kezelt adatok köreAz adatkezelés célja
Az ügyfél neveFelhasználói azonosítóként működik, rendszerkommunikációra, kapcsolattartásra és marketingkommunikációra használjuk
JelszóEgyirányú MD5 titkosítással kezeljük, nem látjuk a karaktereket
Belépett felhasználók naplózása oldallátogatások (idő/lap) teszteredményekFelhasználói élmény javítása (egy helyen tudja a felhasználó tárolni az Anglofonos leckéket, teszteredményeket, mintadokumentumokat és egyéb handoutokat…), testreszabott oktatási csomag összeállítása, webanalitika (felhasználóink számára leginkább hasznos oldalak, témakörök bővítése)

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása

Az adatok törlésének határideje: Míg él a regisztráció, ezeket az adatokat kezeljük. A felhasználó regisztrációját bármikor törölheti.


4.6 Egyéb adatkezelések


4.6.1 Telefonbeszélgetések

Telefonos beszélgetéseket nem rögzítjük.


4.6.2 Ügyféllevelezés

Amennyiben elektronikus vagy postai levelezéssel kíván kapcsolatba lépni velünk, akkor az ANGLOFON csoport a hozzá beérkezett leveleket a küldő nevével, e-mail és/vagy postai címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 10 év elteltével töröl.


5. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Számítógépes rendszereink és egyéb adatmegőrzési helyeink székhelyünkön (1053 Budapest, Kecskeméti u. 13.) és adatfeldolgozóinknál találhatók meg. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Vállaljuk, hogy a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az adatkezelés során megőrizzük:
 1. a titkosságot: megvédjük az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 2. a sértetlenséget: megvédjük az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 3. a rendelkezésre állást: gondoskodunk arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Adatkezelőként időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállalunk az általunk kezelt személyes adatok vonatkozásában, azokat – az Ön hozzájárulásától eltérően – nem hozzuk harmadik fél tudomására.


6. Adatfeldolgozás

Adatfeldolgozóként az alábbi Adatfeldolgozók szolgáltatását vesszük igénybe:

Szerverszolgáltatás: Port Kft. 9200, Mosonmagyaróvár, Szent István király út 60.

Autoresponder: SalesAutopilot Kft. 1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4.


7. Érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő elérhetőségein (jelen dokumentum 2. pont).


7.1 Tájékoztatás kéréséhez, hozzáféréshez való jog:

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

Az érintettek, személyazonosságuk igazolása után, a 2. pontban feltüntetett elérhetőségeinken keresztül tájékoztatást kérhetnek, hogy

 • milyen személyes adataikat,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig tároljuk.

7.2 Helyesbítéshez való jog:

Ön kérheti, az Önre vonatkozó személyes pontatlan adatok helyesbítését vagy a hiányos adatok kiegészítését.


7.3 Törléshez való jog:

Ön megadott elérhetőségeinken keresztül kérheti, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat. Az adatok törlése abban az esetben nem kezdeményezhető, ha a személyes adatok további tárolására jogszabály kötelez minket.


7.4 Zároláshoz való jog:

Ön korlátozhatja az adatkezelést pl. abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy adatait jogellenesen kezeltük. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.


7.5 Adathordozáshoz való jog:

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.


7.6 Tiltakozás joga:

Az adatvédelmi rendelet értelmében Önnek az adatvédelmi rendelet értelmében joga van arra, hogy tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha személyes adatait közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítanánk, felhasználnánk (azonban adatvédelmi szabályzatunk alapján nem teszünk ilyet). Tiltakozás esetén a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.


7.7 Visszavonás joga:

Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.


8. Jogorvoslat

Adatvédelemmel kapcsolatos problémáival a következőkhöz fordulhat:


8.1 Panasztétel az adatvédelemért felelős vezető munkatársunknál:

Amennyiben adatkezelésünkkel kapcsolatban problémája van, forduljon adatvédelmi felelősünkhöz az adatvedelem@anglofon.hu e-mail címen


8.2 Bírósághoz fordulás joga:

Jogainak megsértése esetén Ön a bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.


8.3 Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

 1. Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 2. Honlap: www.naih.hu
 3. Telefon: +36(1)391-1400
 4. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu