Most itt van: Főoldal / Jogi angol szerződésminták / Az ügyvédi munka során előforduló okiratok

AZ ÜGYVÉDI MUNKA SORÁN ELŐFORDULÓ OKIRATOK

Angol nyelvű szerződések és egyéb dokumentumok

Itt található számos gyakran használt angol nyelvű okirat, mint az ügyvédi megbízási szerződés, meghatalmazás, titoktartási szerződés angolul, de található itt egyezségről szóló megállapodás is. Ide rejtettük az öröklési jogi iratokat, így a angol nyelven írt végrendeletet, tovább a házassági vagyonjogi szerződés és az családjog egyéb angol mintadokumentumait.


KÉTNYELVŰ MINTAMeghatalmazás

Angolul power of attorney, amely birtokában a meghatalmazott jogosult a meghatalmazásban foglalt ügykörben eljárni a meghatalamazó helyett.

KÉTNYELVŰ MINTATitoktartási nyilatkozat

Angolul confidentiality-statement, amely részletesen szabályozza, hogy egy titokszerző milyen információt jogosult ill. nem lehet nyilvánosságra hozni.


ANGOL MINTAMeghatalmazás

Angolul power of attorney, amely birtokában a meghatalmazott jogosult a meghatalmazásban foglalt ügykörben eljárni a meghatalmazó helyett.

KÉTNYELVŰ MINTATitoktartási szerződés

Angolul confidentiality agreement. Részletesen szabályozza a titoktartási kötelezettség jogi tartalmát, minősíti az információk típusát.


KÉTNYELVŰ MINTAApostille

A Hágában 1961. október 5-én aláírt Apostille Egyezmény szerint a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok hitelesítésére használt tanúsítvány.

KÉTNYELVŰ MINTAÜgyvédi megbízási szerződés

Angolul contract for legal services, amely használható vázlatként az ügyvéd és az ügyfele között létrejött jogviszony szabályozására.


MINTA ANGOLULFizetési felszólítás

Angolul collection letter. Általában magában foglalja a jogkövetkezményeket, ha az adós nem fizet.

MINTA ANGOLULFelszólítás jogsértő tevékenység abbahagyására

Angolul cease and desist notice, amely általában kilátásba helyez jogkövetkezményeket ennek elmulasztása esetére.


MINTA ANGOLULGyermek elhelyezéséről szóló szerződés

Angolul custody contract, amelyben egy gyermek szülei egyezséget kötnek a gyermek elhelyezéséről.

MINTA ANGOLULRendelkezés cselekvőképtelenség esetére

Angolul living will, amely egy cselekvőképes személy rendelkezését tartalmazza esetleges cselekvőképtelensége esetére.
Hogyan férhet hozzá a teljes dokumentumtárhoz?

A teljes dokumentumtár csak PRO jogosultságú felhasználóink számára elérhető. Ezzel a jogosultsággal hozzáférést kap a teljes jogi angol szótárunkhoz, ezen kívül elérhetővé válik számos egyéb exkluzív tartalom is.


Részletek és előfizetés