Most itt van: Főoldal / Jogi angol szerződésminták / Társasági jogi és csődjogi iratok

TÁRSASÁGI JOGI ÉS CSŐDJOGI IRATOK

Angol nyelvű szerződések és egyéb dokumentumok

Az angol nyelvű társasági szerződés mellett a társaság létrejöttével, működésével és megszűnésével kapcsolatos angol nyelven írt okirat, formanyomtatvány érhető el a honlapon. Sokak használják az angol üzletrész adásvételi szerződést, az angol nyelven írt jegyzőkönyvet vagy akár a felszámolási kérelem angol nyelvű mintáját.


KÉTNYELVŰ MINTAAlapító okirat

Angolul Deed of Foundation. Egyszemélyes kft alapító okirat a 2013. évi új Ptk. szerinti, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveggel.

KÉTNYELVŰ MINTATársasági szerződés

Angolul Articles of association. Társasági szerződés a 2013. évi új Ptk. szerinti, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveggel.


KÉTNYELVŰ MINTATársasági szerződés

Angolul Articles of association. Társasági szerződés a 2017. évi aktuális mintaszerződés kétnyelvű változata szerint, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveggel.

KÉTNYELVŰ MINTAKözgyűlési meghívó

Angolul notice of meeting. Tájékoztatja a részvényeseket a közgyűlés helyéről és időpontjáról, valamint a napirendi pontokról.


KÉTNYELVŰ MINTARészvételi szándék megerősítése

Angolul confirmation of attendance, amelyben egy ülésen résztvenni szándékozó tisztségviselő tájékoztatja a szervezőket erről a szándékáról.

KÉTNYELVŰ MINTAKimentés távollét esetére

Angolul notice of absence, amelyben egy tisztségviselő kimenti magát az ülésen vagy a közgyűlésen való hiányzás miatt.


KÉTNYELVŰ MINTAKimentés hiányzás miatt

Angolul apology for absence, amelyben egy tisztségviselő utólag elnézést kér az ülésről való hiányzás miatt.

KÉTNYELVŰ MINTA Társasági jogi meghatalmazás

Angolul general proxy. Felhatalmazza a részvényes helyett eljáró személy, hogy a közgyűlésen eljárjon a távollévő részvényes helyett.


KÉTNYELVŰ MINTATulajdonosváltásról szóló nyilatkozat

Angolul notice of change of ownership, amelyben a társaság tisztségviselője a tulajdonosváltást követően a cégbíróságnak nyújt be.

KÉTNYELVŰ MINTAÉrtesítés üzleti tevékenység megszüntetéséről

Angolul notice of closing business, amelyben egy társaság értesíti az ügyfeleit arról, hogy megszünteti tevékenységét.


KÉTNYELVŰ MINTATulajdonosváltozásról szóló értesítés

Angolul notice of change of ownership, amelyben a társaság tulajdonosai tájékoztatást adnak a társasági tulajdonviszonyainak megváltozásáról.

KÉTNYELVŰ MINTAMódosítási javaslat elfogadása

Angolul response to propositions, amelyben részvényes vagy tisztségviselő elfogad egy ügyrendi javaslatot.


KÉTNYELVŰ MINTA Székhely nyilatkozat

Angolul consent to use property as registered office. Az ingatlan tulajdonos által ki állított nyilatkozat, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy egy szerevezet az ingatlanját székhelyként használhassa.

KÉTNYELVŰ MINTA Napirend

Angolul general proxy. Felhatalmazza a részvényes helyett eljáró személy, hogy a közgyűlésen eljárjon a távollévő részvényes helyett.


Hogyan férhet hozzá a teljes dokumentumtárhoz?

A teljes dokumentumtár csak PRO jogosultságú felhasználóink számára elérhető. Ezzel a jogosultsággal hozzáférést kap a teljes jogi angol szótárunkhoz, ezen kívül elérhetővé válik számos egyéb exkluzív tartalom is.


Részletek és előfizetés